Program

10.00-10.10 Otwarcie konferencji – Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie r.pr. Katarzyna Skrodzka-Sadowska, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej lek. dent. Anna Lella, Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej Mariusz Szafarzyński

10.15-11.15 Panel I: Jak przeciwdziałać przedawnieniu w postępowaniu dyscyplinarnym?

Moderatorzy

11.15-11.30 Przerwa kawowa

11:30-12:30 Panel II: Wykonanie orzeczeń sądów dyscyplinarnych oraz usunięcie wzmianki o ukaraniu – aspekty praktyczne.

Moderatorzy

dr inż. Jacek Zabielski – Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego W-MOIIB

12.30-12.45 Przerwa kawowa

12.45-13.45 Panel III: Solidarność zawodowa a postępowanie dyscyplinarne. Aktualne problemy wynikające z prowadzonych postępowań przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym – teoria i praktyka.

Moderatorzy

13:45-14:30 Podsumowanie dyskusji: wszyscy obecni przedstawiciele zawodów zaufania publicznego

Miejsce

Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie

  • +48 89 539 19 29
  • olsztyn@hipokrates.org
  • ul. Żołnierska 16 C, 10-561 Olsztyn
Close Menu